گودا

حسی که نسبت به خواستگار داشتم حس ترسه. نه غم بود نه خشم.

*********************

گفتم زندگی خیلی درد داره.

گفت عین این جمله ای رو که تو گفتی گودا گفته.بدون پس و پیش.

منم لبخند زدم. بعد در مورد حسم بیشتر حرف زدم.

اسم گودا رو اولین بار بود میشنیدم.شاید لازمه بیشتر بشناسمش.

/ 1 نظر / 34 بازدید