درد دل

بعد از چند وخت اومدم..... دنیای جالبیه اینجا... دنیای دوست داشتنی...دنیای فراغت...دنیای بدون قیدوبند...بدون ترس.... دنیای خاطرات....   دلم بدجوری گرفته. بالا اوردن ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 27 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
8 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
18 پست
شهریور 92
12 پست
مرداد 92
15 پست